Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

9498 8ac2
Reposted fromJustVicky JustVicky viamefir mefir
0927 69a2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamefir mefir
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazabka zabka
9251 adb2 500
Reposted fromfungi fungi via8agienny 8agienny
1467 58eb 500
Reposted fromtotal1ty total1ty via8agienny 8agienny
1921 f25d 500
Reposted frompunisher punisher via8agienny 8agienny
0034 d506 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viapl pl
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viamrrru mrrru
6424 53b8 500
Reposted fromteijakool teijakool via8agienny 8agienny
hobolunchbox Inventing ways to deliver whoop-ass
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacats cats
4645 9846 500
Reposted fromshakeme shakeme viasaycheese saycheese

June 29 2019

9834 0ae8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasoftboi softboi
4137 f02b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatake-care take-care
4367 c6b0
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie via12czerwca 12czerwca
Potrzebuję kogoś naprawdę silnego w moim życiu. Prawdziwego. Takiego, który przyjdzie i mnie podniesie, wyciągnie, wysłucha. Potrzebuję takiego kogoś, przed którym nie będę musiała gryźć się w język .Człowieka mi dajcie, przy którym będę mogła wyciąganąc z głowy te wszystkie myśli niewypowiedziane... 
— Ciężki czas nadszedł tego roku
Reposted fromhoneybunny honeybunny via12czerwca 12czerwca
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viatake-care take-care
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...