Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2020

1145 c189
Sponsored post
6970 49c9 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro via8agienny 8agienny
7002 d922
Reposted fromerial erial viadzisniezasne dzisniezasne
6899 6f59
Reposted fromministerium ministerium viadzisniezasne dzisniezasne
Kochaj głęboko i namiętnie. Możesz wprawdzie zostać zraniony, ale to jedyny sposób, żeby żyć pełnią życia.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzisniezasne dzisniezasne
Miłość nie zna czasu. Trzeba ją przeżyć.
— La casa de papel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzisniezasne dzisniezasne
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzisniezasne dzisniezasne
2704 20fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
0525 394c 500
Reposted fromtakeitharder takeitharder via12czerwca 12czerwca
4560 86ae 500
Reposted fromwyczes wyczes via12czerwca 12czerwca
1794 5e6b
7959 7055
Reposted fromnigel3018 nigel3018 via8agienny 8agienny
5447 1a38 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
7360 c223 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadzisniezasne dzisniezasne
I moje poczucie własnej wartości... Trwa we mnie przekonanie, że jestem nikim. Wydaje mi się, że jestem bezużyteczna, nikomu niepotrzebna. Nie wierzę w siebie, nie wierzę też w ludzi. Przestaję ufać.
— Anna Zamojska
Często kocha się “z przerwami”. To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, “że można wytrzymać” i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Agnieszka Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...