Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2019

1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viachachi chachi
5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachachi chachi
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viachachi chachi
1118 0ec9
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachachi chachi

July 18 2019

0534 c549
Reposted fromM74Funky M74Funky viamefir mefir
Ogarnęła ją nagle tęsknota za kimś, z kim mogłaby teraz posiedzieć w kuchni i pogadać. Za kimś, kto po prostu byłby przy niej i umiałby jej słuchać w chwilach, kiedy by próbowała ubrać swoje czasem zawiłe myśli w słowa.
— Freda Wolff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Jednak miłość może spotkać człowieka wszędzie. Nawet tam, gdzie nikt by się tego nie spodziewał, na przykład w szpitalu psychiatrycznym. Każdy prędzej czy później czy później odnajdzie swoje szczęście. Na przekór wszystkiemu i wszystkim. Wystarczy tylko spokojnie na nie czekać i nie tracić nadziei. Przychodzi niespodziewanie.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamefir mefir
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viamefir mefir

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viamefir mefir
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
Because when all you have is a memory of a thing, (...) all you can think about is how the thing is gone.
— "The Nix" Nathan Hill
Reposted fromhesiamela hesiamela viamefir mefir
0549 0c86 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viamefir mefir
Zaczynamy jako nieznajomi. Tak samo kończymy.
— Piotr C - Brud
Reposted fromresort resort viamefir mefir
7030 0fe2 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamefir mefir
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viamefir mefir
9902 7fbf 500
Reposted fromthetemple thetemple viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl