Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2019

9834 0ae8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasoftboi softboi
4137 f02b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatake-care take-care
4367 c6b0
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie via12czerwca 12czerwca
Potrzebuję kogoś naprawdę silnego w moim życiu. Prawdziwego. Takiego, który przyjdzie i mnie podniesie, wyciągnie, wysłucha. Potrzebuję takiego kogoś, przed którym nie będę musiała gryźć się w język .Człowieka mi dajcie, przy którym będę mogła wyciąganąc z głowy te wszystkie myśli niewypowiedziane... 
— Ciężki czas nadszedł tego roku
Reposted fromhoneybunny honeybunny via12czerwca 12czerwca
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viatake-care take-care
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viatake-care take-care
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viatake-care take-care
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
9016 3614 500
Reposted fromverronique verronique viatake-care take-care
4478 0ce7 500
you
Reposted fromsponzy sponzy viagreens greens
6628 ae9d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajessamine jessamine
6627 dc8b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajessamine jessamine
5674 52c0 500
Reposted fromtotal1ty total1ty via8agienny 8agienny
Reposted fromshakeme shakeme viamartinif16 martinif16

Kobietom brakuje spacerów nocą po parku, gdy on częstuje ją piersiówką z whisky, rozmawiają, a później jest buzi, który trwa przez wieczność i się nie nudzi. 

Kobietom brakuje spotkań, kiedy on wsiada w samochód, jedzie przez kilka godzin tylko po to, aby się z nią zobaczyć przez 15 minut, a później się całują i on musi już wracać. 

Kobietom brakuje chwil, gdy on bierze jej dłoń, pakuje ją do samochodu i jadą razem po to, aby zjeść bułkę na plaży i popić kefirem, a następnie poturlać się razem po piasku. 

Kobietom brakuje spontaniczności, gdy nagle skręcają do nieznanego bloku z wielkiej płyty, wchodzą na dach i piją tam piwo, patrząc w gwiazdy. 

Kobietom brakuje wspomnień, w których on i ona przez trzy dni siedzą w zabałaganionym mieszkaniu, wśród pudełek po pizzy, przenosząc się tylko między łóżkiem, kuchnią, a wanną, słuchając muzyki i rozmawiając.

Kobietom brakuje takiej odwagi mężczyzny, gdy mówi jej: „Śniło mi się dziś, że tańczyliśmy. 

A później włącza muzykę w telefonie i rozkazuje: „muszę z tobą zatańczyć tu i teraz!”.

Aha – naukowe badania udowodniły, że mężczyźni, którzy gotują uprawiają więcej seksu.

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/05/16/gdzie-do-chuja-jest-ten-flirt-co-sie-stalo-z-uwodzeniem/comment-page-1/
Reposted frompanikea panikea viatake-care take-care
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viatake-care take-care
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatake-care take-care
Reposted fromshakeme shakeme viasaycheese saycheese
6169 25e1 500
Reposted fromplants plants viasaycheese saycheese
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl