Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

Teraz wiem, że jeśli ktoś czeka, aż będzie gotów - to będzie czekał przez całe życie.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey viacynamon cynamon
0153 c487 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viacynamon cynamon
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viacynamon cynamon
8010 578e
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viacynamon cynamon
7954 c665
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viacynamon cynamon
9416 b47b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacynamon cynamon
6754 400e
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viacynamon cynamon
7474 2de9 500
Reposted fromAnetzschka Anetzschka viacynamon cynamon
7973 1d3c 500
Reposted fromuoun uoun viacynamon cynamon
0125 8fa4 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacynamon cynamon
0605 43ce
Reposted fromLimysoul Limysoul viacynamon cynamon
3004 14b4 500

pringlesaremydivision:

hitmewithcute:

My cat loves to snuggle up against my rabbit and sleep on top of him, and he enjoys it

@protectbuckybarnesatallcosts us

Reposted fromCaptAwesomeSauce CaptAwesomeSauce viacynamon cynamon
9724 12ec

hackedbysombra:

cutepetplanet:

A polar bear cub discovering the joy of bubbles

Oh my gosh baby

Reposted fromtron tron viacynamon cynamon
0163 12e2
Reposted fromNeutrum Neutrum viacynamon cynamon
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacynamon cynamon
0798 8eaa
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacynamon cynamon
Najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "Musiałem Ci o tym opowiedzieć". 
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl